Rodinný dům se 2.NP v obci Praha, okres Hlavní město Praha

Na Pískách 993/110, Praha | okr. Praha-hlavní město

Dražba před
241
dny
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Jedná se o zděný řadový rodinný dům se 2.NP v obci Praha, okres Hlavní město Praha.

Datum dražby: 02. 02. 2023 | 11:20

Licitace č.j. 291/2022-N

Odhadní cena: 18,900,000,- Kč

Vydraženo za: 16,800,000,- Kč

Elektronická dražba č. 291/2022-N

Pro aktivní účast na dražbě musíte splňovat body níže, nebo můžete dražbu sledovat jako divák.

 

Smlouva
Zápis do dražby
Sledovat, zobrazit historii nebo účastnit se dražby můžete pouze po přihlášení. Nemáte-li účet, zaregistrujte se. Nemáte-li účet, zaregistrujte se.

Prodávající

EURODRAŽBY.CZ a.s.

EURODRAŽBY.CZ a.s.,
Čimická 780/61, Praha 8, 18100

+420800900490
info@eurodrazby.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby není možné se fyzicky účastnit. Probíhá pouze elektronicky na webovém serveru www.eurodrazby.cz

Tato nemovitost se prodává formou anglické dražby.

 • Jistina činí 600,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 9,450,000,-
 • Postupuje se směrem nahoru (cena nemovitosti se zvyšuje).
 • Výše minimálního příhozu je stanovena na 50,000,-
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Dražba bude trvat minimálně 30 min
 • Příhoz v posledních 5 min. oddálí konec dražby o 5 min.
 • V případě, že v průběhu dražby bude zaznamenána nedostupnost dražebního portálu na dobu delší než jedna minuta, je dražebník povinen prodloužit licitaci o jednu hodinu.

Informace o nemovitosti

Celý areál je tvořen stavbou rodinného domu č.p. 993 na parcele č. 3615 - zastavěná plocha a nádvoří a další pozemek, který tvoří funkční celek tj. parcela č. 3616 - zahrada. Objekt má obdélníkový půdorys, je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a sedlovou střechu s provedenou vestavbou podkroví. V domě jsou pravděpodobně dvě bytové jednotky vel. 2+1 a podkroví dle odborného odhadu cca s jednou místností a možností vybudování podkroví v dalších částech půdních prostor. Areál dotvářejí venkovní úpravy, především přípojky inženýrských sítí, venkovní schody a zpevněné plochy. Areál je pravděpodobně v zadním traktu oplocen. Původní stáří objektu nebylo zjištěno, dle odborného odhadu znalce je stáří cca 90 let. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti i většina prvků krátkodobé životnosti jsou původní. V průběhu životnosti byly provedeny dílčí opravy či úpravy. Běžná údržba je prováděna nepravidelně. Technický stav objektu je podprůměrný. Vzhledem k tomu, že nebyla umožněna prohlídka vnitřních prostor domu, jsou výše uvedené informace odhadnuty na základě odborného odhadu a předpokládány na základě skutečností zjištěných vnější obhlídkou

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 291/2022-N
 • Stav prodeje: Dražba před 241 dny
 • Typ prodeje: Anglická, elektronická, nedobrovolná dražba
 • Zahájení prodeje: 02. 02. 2023 11:20
 • Dražba potrvá: 30 min
 • Minimální kupní cena: 9,450,000,- Kč
 • Dražební jistota: 600,000,- Kč

Platba dražební jistoty

 • Číslo účtu: 43 - 3332660287
 • Kód banky: 0100
 • Částka 600,000,- Kč
 • Variabilní symbol:
 • Specifický symbol: 9935
 • Poznámka: 02.02.2023
QR kód

Prohlídky

1. prohlídka: 02. 01. 2023 14:00

2. prohlídka: 16. 01. 2023 14:00

Informace k prohlídce: Jedná se o zděný řadový rodinný dům se 2.NP v obci Praha, okres Hlavní město Praha.

Prohlídky se uskuteční na adrese Na Pískách 993/110, Praha. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!

Podrobnější informace o konání prohlídky doplníme nejpozději 3 dny před konáním prohlídky.