Historie společnosti

Společnost EURODRAŽBY.CZ a.s. se realitní a obchodní činností zabývá od roku 1997. Díky tomu získala řadu zkušeností na trhu s nemovitostmi i v oblasti obchodu a financování. Sídlo společnosti je v Praze, ale působištěm je celá Česká republika.

Začátkem roku 2001 společnost získala koncesi, která ji opravňuje k provádění veřejných dražeb podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a současně se stala členem České asociace dražebníků (ČAD).

V lednu 2007 došlo ke změně statutu společnosti na akciovou společnost a s tím souviselo také navýšení základního kapitálu na 5 mil. korun, provádění auditu účetnictví a navýšení pojištění na částku 35 mil. Kč.

V roce 2016 byla uskutečněna úspěšná fúze se strategickým partnerem společností Edražby, a.s.