O společnosti

Společnost EURODRAŽBY.CZ a.s.

Společnost EURODRAŽBY.CZ a.s. splňuje podmínky, které jsou vyžadovány zákonem o veřejných dražbách na provádění dobrovolných i nedobrovolných dražeb, společnost je také členem České asociace dražebníků (ČAD).

Společnost EURODRAŽBY.CZ a.s. důkladně pečuje o svoje dobré jméno dražebníka a tím i o dobré jméno spolupracujících navrhovatelů z bankovního sektoru. Samozřejmostí je rovněž inovativní přístup, například vývoj nových způsobů prodeje (jako je dražba dle § 1365 a § 1771 nového obč. zákona (dále jen NOZ dražba výkon)).

V průběhu činnosti dražebníka společnost zrealizovala přes 9 000 dražeb (jde o veřejné dražby nedobrovolné a dobrovolné dle zák. o veřejných dražbách a dražby dle NOZ (dříve aukce)). V současné době je jedničkou na českém trhu v celkovém počtu provedených dražeb. Na prvním místě je rovněž v počtu provedených nedobrovolných dražeb.

Dobrovolné dražby realizované společností se týkají především prodeje majetku z insolvencí a tvoří přibližně 2/3 prováděných dražeb.

V současnosti společnost provádí průměrně 50 dražeb měsíčně s předpokladem a schopností zvládnout další nárůst počtu dražeb.

Společnost využívá vlastní optimalizovaný systém marketingu a inzerce dražených nemovitostí, který neustále rozvíjí. Součástí je i měření účinnosti a efektivity inzerce. Důležitým úspěchem je vysoká účast zájemců na dražbách. Nejsou výjimkou ani dražby s třiceti a více účastníky. V tomto ukazateli EURODRAŽBY.CZ a.s. jasně převyšuje svoji konkurenci. Společnost má také vlastní dražební systém pro realizaci elektronických dražeb.

Společnost preferuje individuální přístup k jednotlivým obchodním případům. Zaměřuje se především na úspěšnou realizaci jednotlivých dražeb, především ke spokojenosti navrhovatele, ale i nového vlastníka. Z tohoto důvodu investuje značné finanční částky do svého rozvoje. Jak v oblasti informačních technologií, tak v oblasti právní, marketingu prodeje a efektivity a kvality inzerce. Nezbytností jsou rovněž školení a vzdělávání zaměstnanců a spolupracujících osob.

Pro profesionální provádění dražeb jsou k dispozici kmenoví i externí spolupracovníci. EURODRAŽBY.CZ a.s. spolupracuje s předními odborníky v oblasti právní, konzultační a poradenské činnosti, mediální prezentace v oblasti reklamy a inzerce, má také k dispozici dostatečné množství spolupracujících soudních znalců pro odhady nemovitostí. Důležité je také technické zázemí, kterým společnost disponuje, počínaje osobními automobily, přes kancelářské prostory a kancelářskou, výpočetní a komunikační technikou s moderním softwarem. Samozřejmostí je rovněž vlastní, „na míru“ vytvořený CRM systém na kompletní zpracování jednotlivých případů. Standardem je ve stanoveném intervalu emailem navrhovateli zasílaná informace o stavu jednotlivých dražeb a dále informace o výsledku licitace po jejím skončení.

Neméně důležité je i finanční zázemí společnosti. Veškeré dražby realizuje z vlastních prostředků a uspokojuje se až z uskutečněného prodeje. Společnost má dostatečné finanční rezervy i pro pokrytí veškerých nestandardních situací, díky nimž se mimořádné okolnosti nijak neprojevují na realizaci dražeb. Každý rok je účetní závěrka ověřena auditorem.

Díky realizaci tak velkého množství dražeb získala společnost neocenitelné a praktické zkušenosti, které využívá při řešení všech, nejenom nestandardních situací, které se při dražbě mohou vyskytnout. Toto se potvrdilo zejména vítězstvím v průzkumu realizovaném agenturou IPSOS, který si objednal časopis ePrávo.

 

Podle výsledků průzkumu agentury IPSOS spol. EURODRAŽBY.CZ a.s.:

  1. prodává nejvíce objektů za 120 (a více) % odhadní ceny
  2. vydraží ve více než třetině případů nemovitost za více než odhadní cenu
  3. nejrychleji realizuje nedobrovolné dražby (s ohledem na objem)
  4. provádí nejméně opakovaných dražeb
  5. každoročně realizuje stovky dražeb
  6. má celorepublikovou působnost

 

Poznámka: Celý průzkum společnosti IPSOS - Srovnávací studie dražebníků je uveden na stránkách časopisu ePrávo :

https://www.epravo.cz/top/aktualne/jak-vypada-trh-s-drazbami-nemovitosti-a-kteri-drazebnici-vynikaji-v-rychlosti-a-kteri-v-cene-101606.html?mail