Průběh dražby

Podrobné informace o dražebním procesu a odpovědi na časté dotazy.

? Vyberte si nemovitost
? Přihlašte se nebo zaregistrujte
? Podepište smlouvy
? Zapište se do seznamu účastníků
? Uhraďte dražební jistotu
? Licitujte na on-line dražbě a získejte nemovitost

Výběr nemovitosti a prohlídky

Orientace v nabídkách nemovitostí a jejich prohlídky.

Prohlídky nemovitosti

Prohlídky jsou pevně stanoveny ve dvou termínech. Oba termíny naleznete u vybrané nabídky v dražební vyhlášce. Na prohlídky se není třeba předem přihlašovat, stačí se dostavit na adresu nemovitosti v daném termínu a čase.

Dostaneme se během prohlídky do nemovitosti?

Otázku, zda bude nemovitost zpřístupněna na prohlídce, nemůžeme předem zodpovědět. Jedná se o dražby nedobrovolné a vlastníci ve většině případů užívají nemovitost až do termínu předání. Pokud se jedná o dražby dobrovolné je situace obdobná. Jedná se o zajišťovací převod práv a původní vlastník ve většině případů nemovitost do termínu dražby obývá.

Co není předmětem dražby?

Například nábytek, automobily a ostatní movité věci nacházející se v budovách, případně na pozemcích. Předmětem dražby není ani bazén, který je pouze postaven na „zahradě“, nebo zahradní domek, který není pevně spojen se zemí – je pouze postavený na zemi, ale není s ní spojen základy.

Co všechno je příslušenství nemovitosti?

Příslušenstvím rozumíme vše, co je pevně spojeno s budovou – např.:  vnitřní rozvody vody, el., plynu apod., topení včetně kotle a radiátorů, přímotopy, okna, dveře apod.

Registrace

Pod následujícími odkazy naleznete veškeré informace k celému registračnímu procesu.

Videonávod registrace
Proč je nutná registrace

Bez registrace není možné dražit. Na základě registračních údajů se vygeneruje smlouva o uživatelském účtu a ověření totožnosti uživatele, potřebná pro možnost používání elektronického dražebního systému.

Jak se zaregistrovat - fyzická osoba, manželé

Registrace má 2 kroky, kdy v prvním kroku se zapisují základní údaje. Po vyplnění povinných údajů je na email zájemce zaslán z naší strany aktivační email. Jakmile je účet aktivován prostřednictvím linku v aktivačním emailu, uživatel již může na našich webových stránkách dokončit registraci zvolením možnosti "fyzická osoba" nebo "manžele" (druhý krok registrace). Údaje musí být s diakritikou.

Jak zaregistrovat firmu

Registrace má 2 kroky, kdy v prvním kroku se zapisují základní údaje jednatele společnosti. Po vyplnění povinných údajů je na email zájemce zaslán z naší strany aktivační email. Jakmile je účet aktivován prostřednictvím linku v aktivačním emailu, uživatel již může na našich stránkách dokončit registraci zvolením možnosti "na firmu" (druhý krok registrace). Údaje musí být s diakritikou.

 


Registrace právnických osob

https://youtu.be/nmmTJZpPJSs

 


Registrace dvou osob (ne manželů)

Dokončíte registraci na manžele (viz jak se zaregistrovat). Protože však nejste sezdáni, je třeba, abyste zároveň se smlouvou vyplnili i dokument "Dohoda dvou účastníků dražby". V této dohodě si určíte podíly, ve kterém nemovitost, v případě vydražení, budete nabývat. Tato dohoda musí být úředně ověřená!

Můžu mít více registrací?

Pod jednou emailovou adresou je jedna registrace. Pokud se tedy chcete registrovat vícetkrát (např. jednou fyzickou osobu a jednou firmu) musíte vždy uvést odlišnou emailovou adresu.

Potvrzení přijetí smlouvy

Po odsouhlasení smlouvy je odesílám automatický email o přijetí a cca po 1 hodině bude účet aktivní pro dražby.

Lze dražit pro jinou osobu?

V rámci dražeb je vydražitel pouze osoba, která má s naší společností uzavřenou smlouvu. Nelze tedy vydražit nemovitost a následně do listin po dražbě a dále v návrhu na vklad uvést osobu odlišnou od vydražitele. Registrace a smlouva o uživatelském účtu, musí být uzavřeny osobou, jenž má být nabyvatelem. Uživatel účtu se může nechat zastupovat na základě plné moci. Plnou moc pro zastupování.

Aktivace účtu na e-mailech centrum.cz a atlas.cz

V případě některých typů nastavení e-mailové schránky u e-mailového poskytovatele Centrum.cz, jsme zaznamenali potíže s aktivací registrace. Jedná se oschránky s doménou @centrum.cz, @atlas.cz, @volny.cz.  Stává se, že do e-mailové schránky dorazí prázdný e-mail. Použijte prosím následující postup:

V hlavičce emailu klikněte na tlačítko: Zobrazit zprávu s formátováním.

Po přepnutí režimu je zpráva viditelná a je možno provést aktivaci registrace

 

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů účastníka dražby, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu. Zároveň v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů.

Smlouva o uživatelském účtu

Videonávod vytvoření smlouvy

V tomto videu můžete vidět návod na vytvoření smlouvy.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8UAom76Z-8

 

Smlouva o uživatelském účtu

Smlouvu o uživatelském účtu a ověření totožnosti uživatele naleznete ve svém účtu vytvořeném při registraci, v záložce "Dokumenty". Smlouvu si vytiskněte a podepište. Podpis je potřeba úředně ověřit (CZECH-POINT, notář, obecní úřad) a doručit na adresu naší společnosti. Dokument lze doručit následujícími způsoby: 1. prostřednictvím doručovatelů (např. prostřednictvím České pošty, kurýra apod.) 2. Elektronickou poštou (elektronická konverze) či osobně v rámci pracovní doby -nejlépe po telefonické dohodě.

Uložení smlouvy do PDF

Postup na uložení smlouvy do pfd souboru, se kterým lze dále pracovat, přeposílat a podepisovat.

Pro vytvoření pdf je potřeba použít program, který tuto akci provede. Bohužel není běžnou součástí operačních systémů a je potřeba jej nainstalovat. Jedná se bud o placené programy od společnosti ADOBE.

Alternací jsou open source programy, které jsou k použití zdarma. Nejpoužívanější je program PDFCreator.  Po jeho stažení a jednoduché instalaci se Vám do počítače přidá "virtuální pdf tiskárna"

Soubor pak místu tisku na běžnou tiskárnu odešlete na virtuální pdf tiskárnu. Soubor tisku se pak uloží jako běžný PDF soubor.

Pomocí PDFCreatoru lze tisknout prakticky z jakékoliv aplikace, kterou máte v počítači nainstalovánu. Stačí pouze v příslušném programu zvolit volbu tisk a poté vybrat jako tiskárnu právě PDFCreator.