Reference

Za 20 let našeho působení na trhu jsme navázali úspěšnou spolupráci s významnými bankovními i nebankovním společnostmi. Pro naše partnery jsme zrealizovali přes 5300 dražeb nemovitosti za více jak 5 mld Kč.

ČAD - čestné uznání

Česká asociace dražebníků uděluje Čestné uznání společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s. za přínos k rozvoji dražeb v ČR.

Logo

Česká spořitelna, a.s.

Českou spořitelnou, a.s. spolupracujeme již od roku 2004. Zpočátku se jednalo o jednotlivé dražby především v oblasti severních Čech. V roce 2009 došlo k rozšíření působnosti na celou ČR. Pro společnost Česká spořitelna, a.s. realizujeme každoročně stovky dražeb, především prodeje v rámci insolvenčního řízení, prodeje nemovitostí exekučně zatížených, prodeje spoluvlastnických podílů, prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb., prodeje realizované podle § 1365 občanského zákoníku, kombinované prodeje, kdy podíl je součástí majetkové podstaty a prodej nemovitosti se realizuje jako celek. Celkově jde o cca 3 600 předaných podkladů pro dražbu/ prodej. Za poslední 3 roky jde o cca 2 500 předaných podkladů.

Logo

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Se Stavební spořitelnou České spořitelny, a.s. spolupracujeme od roku 2011. Pro SSČS, a.s. realizujeme především prodeje v rámci insolvenčního řízení, prodeje nemovitostí exekučně zatížených, prodeje spoluvlastnických podílů, prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb., prodeje realizované podle § 1365 občanského zákoníku, kombinované prodeje, kdy podíl je součástí majetkové podstaty a prodej nemovitosti se realizuje jako celek. Za poslední 3 roky jde o cca 140 předaných podkladů pro dražbu/ prodej.

Logo

Hypoteční Banka, a.s.

Pro Hypoteční banku, a.s. jsme připravili první dražby v roce 2008, o té doby se spolupráce oboustranně úspěšně rozvíjí. V rámci prodejů jde především o veřejné dražby dobrovolné a nedobrovolné, prodeje v rámci insolvenčního řízení, prodeje nemovitostí exekučně zatížených, prodeje spoluvlastnických podílů, prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb., prodeje realizované podle § 1365 občanského zákoníku, kombinované prodeje, kdy podíl je součástí majetkové podstaty a prodej nemovitosti se realizuje jako celek. V průběhu spolupráce jsme pro banku realizovali desítky prodejů nemovitostí.

Logo

Equa bank, a.s.

S Equa bank, a.s. jsme navázali spolupráci v roce 2010. Spolupráce se týká především prodejů v oblasti nedobrovolných a dobrovolných dražeb, prodejů v rámci insolvenčního řízení a exekučně zatížených nemovitostí. Od začátku spolupráce jsme takto úspěšně prodali desítky nemovitostí.

Logo

Československá obchodní banka, a.s.

První spolupráce s Československou obchodní bankou, a.s. proběhla již v roce 2011. Jednalo se především o prodeje nemovitostí v rámci nedobrovolných dražeb. Nově pro ČSOB, a.s. realizujeme především prodeje v rámci insolvenčního řízení (prodeje veřejnou dražbou nebo prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb). V rámci oboustranné spolupráce jsme zrealizovali několik desítek úspěšných prodejů nemovitostí.

Logo

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

S Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s. spolupracujeme od roku 2013. Pro ČMSS, a.s. realizujeme především prodeje v rámci insolvenčního řízení, prodeje nemovitostí exekučně zatížených, prodeje spoluvlastnických podílů, kombinované prodeje, kdy podíl je součástí majetkové podstaty a prodej nemovitosti se realizuje jako celek.

Logo

MONETA Money Bank, a. s.

Moneta money bank, a.s. naše společnost spolupracuje již od roku 2012. Spolupráce se týká především prodejů v oblasti dobrovolných dražeb, prodejů v rámci insolvenčního řízení a exekučně zatížených nemovitostí (prodeje veřejnou dražbou nebo prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb). Od začátku spolupráce jsme takto úspěšně prodali několik desítek nemovitostí.

Logo

NEY spořitelní družstvo

Původní název ANO spořitelní družstvo. Od roku 2014 jsme zahájili spolupráci s družstevní záložnou NEY spořitelní družstvo. Nejdříve se jednalo především o prodeje nemovitostí formou nedobrovolné dražby. Později se spolupráce rozšířila také o prodeje v rámci insolvenčního řízení (veřejná dražba nebo prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb).

Logo

Fio banka, a.s.

Pro Fio banku, a.s. jsme uskutečnili první dražbu v roce 2014. Spolupráce se postupně úspěšně rozvíjí, jedná se zejména o dobrovolné dražby v rámci insolvenčního řízení. Dále jde také o prodeje exekučně zatížených nemovitostí (prodeje veřejnou dražbou nebo prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb).

Logo

ACEMA Credit Czech, a.s.

S firmou  ACEMA Credit Czech, a.s., která je v ČR největším nebankovním poskytovatelem úvěrů proti zástavě nemovitostí, spolupracujeme již od roku 2004. Pro společnost ACEMA Credit Czech, a.s. jsme od té doby realizovali stovky dražeb, jde především o prodeje v rámci insolvenčního řízení, prodeje nemovitostí exekučně zatížených, prodeje spoluvlastnických podílů, prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb., prodeje realizované podle § 1365 občanského zákoníku, kombinované prodeje, kdy podíl je součástí majetkové podstaty a prodej nemovitosti se realizuje jako celek.

Nebankovní společnosti

Naše společnost provádí každoročně mnoho nedobrovolných a dobrovolných dražeb pro celou řadu nebankovních společností, které poskytují úvěry se zástavou nemovitostí. V rámci zachování dobrého jména a reputace společnosti si spolupracující subjekty pečlivě vybíráme.

Asociace insolvenčních správců o. s.

Spolupracujeme s převážnou většinou insolvenčních správců, kteří jsou sdruženi v Asociaci insolvenčních správců o. s.  Spolupráce se týká zpeněžení nemovitostí v rámci insolvenčního řízení, jde o prodeje veřejnou dražbou nebo prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb. V rámci spolupráce jsme takto prodali již několik tisíc nemovitostí.