Reference

Za 20 let našeho působení na trhu jsme navázali úspěšnou spolupráci s významnými bankovními i nebankovním společnostmi. Pro naše partnery jsme zrealizovali přes 5300 dražeb nemovitosti za více jak 5 mld Kč.

ČAD - čestné uznání

Česká asociace dražebníků uděluje Čestné uznání společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s. za přínos k rozvoji dražeb v ČR.

Logo

Česká spořitelna, a.s.

Českou spořitelnou, a.s. spolupracujeme již od roku 2004. Zpočátku se jednalo o jednotlivé dražby především v oblasti severních Čech. V roce 2009 došlo k rozšíření působnosti na celou ČR. Pro společnost Česká spořitelna, a.s. realizujeme každoročně stovky dražeb, především prodeje v rámci insolvenčního řízení, prodeje nemovitostí exekučně zatížených, prodeje spoluvlastnických podílů, prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb., prodeje realizované podle § 1365 občanského zákoníku, kombinované prodeje, kdy podíl je součástí majetkové podstaty a prodej nemovitosti se realizuje jako celek. Celkově jde o cca 3 600 předaných podkladů pro dražbu/ prodej. Za poslední 3 roky jde o cca 2 500 předaných podkladů.

Logo

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Se Stavební spořitelnou České spořitelny, a.s. spolupracujeme od roku 2011. Pro SSČS, a.s. realizujeme především prodeje v rámci insolvenčního řízení, prodeje nemovitostí exekučně zatížených, prodeje spoluvlastnických podílů, prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb., prodeje realizované podle § 1365 občanského zákoníku, kombinované prodeje, kdy podíl je součástí majetkové podstaty a prodej nemovitosti se realizuje jako celek. Za poslední 3 roky jde o cca 140 předaných podkladů pro dražbu/ prodej.

Logo

Hypoteční Banka, a.s.

Pro Hypoteční banku, a.s. jsme připravili první dražby v roce 2008, o té doby se spolupráce oboustranně úspěšně rozvíjí. V rámci prodejů jde především o veřejné dražby dobrovolné a nedobrovolné, prodeje v rámci insolvenčního řízení, prodeje nemovitostí exekučně zatížených, prodeje spoluvlastnických podílů, prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb., prodeje realizované podle § 1365 občanského zákoníku, kombinované prodeje, kdy podíl je součástí majetkové podstaty a prodej nemovitosti se realizuje jako celek. V průběhu spolupráce jsme pro banku realizovali desítky prodejů nemovitostí.

Logo

Equa bank, a.s.

S Equa bank, a.s. jsme navázali spolupráci v roce 2010. Spolupráce se týká především prodejů v oblasti nedobrovolných a dobrovolných dražeb, prodejů v rámci insolvenčního řízení a exekučně zatížených nemovitostí. Od začátku spolupráce jsme takto úspěšně prodali desítky nemovitostí.

Logo

Československá obchodní banka, a.s.

První spolupráce s Československou obchodní bankou, a.s. proběhla již v roce 2011. Jednalo se především o prodeje nemovitostí v rámci nedobrovolných dražeb. Nově pro ČSOB, a.s. realizujeme především prodeje v rámci insolvenčního řízení (prodeje veřejnou dražbou nebo prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb). V rámci oboustranné spolupráce jsme zrealizovali několik desítek úspěšných prodejů nemovitostí.

Logo

MONETA Money Bank, a. s.

Moneta money bank, a.s. naše společnost spolupracuje již od roku 2012. Spolupráce se týká především prodejů v oblasti dobrovolných dražeb, prodejů v rámci insolvenčního řízení a exekučně zatížených nemovitostí (prodeje veřejnou dražbou nebo prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb). Od začátku spolupráce jsme takto úspěšně prodali několik desítek nemovitostí.

Logo

ANO spořitelní družstvo

Od roku 2014 jsme zahájili spolupráci s družstevní záložnou ANO spořitelní družstvo. Nejdříve se jednalo především o prodeje nemovitostí formou nedobrovolné dražby. Později se spolupráce rozšířila také o prodeje v rámci insolvenčního řízení (veřejná dražba nebo prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb).

Logo

Fio banka, a.s.

Pro Fio banku, a.s. jsme uskutečnili první dražbu v roce 2014. Spolupráce se postupně úspěšně rozvíjí, jedná se zejména o dobrovolné dražby v rámci insolvenčního řízení. Dále jde také o prodeje exekučně zatížených nemovitostí (prodeje veřejnou dražbou nebo prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb).

Logo

ACEMA Credit Czech, a.s.

S firmou  ACEMA Credit Czech, a.s., která je v ČR největším nebankovním poskytovatelem úvěrů proti zástavě nemovitostí, spolupracujeme již od roku 2004. Pro společnost ACEMA Credit Czech, a.s. jsme od té doby realizovali stovky dražeb, jde především o prodeje v rámci insolvenčního řízení, prodeje nemovitostí exekučně zatížených, prodeje spoluvlastnických podílů, prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb., prodeje realizované podle § 1365 občanského zákoníku, kombinované prodeje, kdy podíl je součástí majetkové podstaty a prodej nemovitosti se realizuje jako celek.

Nebankovní společnosti

Naše společnost provádí každoročně mnoho nedobrovolných a dobrovolných dražeb pro celou řadu nebankovních společností, které poskytují úvěry se zástavou nemovitostí. V rámci zachování dobrého jména a reputace společnosti si spolupracující subjekty pečlivě vybíráme.

Asociace insolvenčních správců o. s.

Spolupracujeme s převážnou většinou insolvenčních správců, kteří jsou sdruženi v Asociaci insolvenčních správců o. s.  Spolupráce se týká zpeněžení nemovitostí v rámci insolvenčního řízení, jde o prodeje veřejnou dražbou nebo prodeje realizované podle NOZ, zák. č. 89/2012 Sb. V rámci spolupráce jsme takto prodali již několik tisíc nemovitostí.