RK_Podíl 1/5 chaty v obci Kramolna, okres Náchod

čp. 29, Kramolna | okr. Náchod

Začíná za
15
hod
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Jedná se o podíl 1/5 na stavbě rodinné rekreace s 1.NP v obci Kramolna, okres Náchod.

Datum dražby: 29. 09. 2022 | 10:30

Licitace č.j. 263/2022-RK

Odhadní cena: 60,000,- Kč

Minimální kupní cena: 60,000,- Kč

Elektronická dražba č. 263/2022-RK

Pro aktivní účast na dražbě musíte splňovat body níže, nebo můžete dražbu sledovat jako divák.

 

Smlouva
Zápis do dražby
Sledovat, zobrazit historii nebo účastnit se dražby můžete pouze po přihlášení. Nemáte-li účet, zaregistrujte se. Nemáte-li účet, zaregistrujte se.

Prodávající

EURODRAŽBY.CZ a.s.

EURODRAŽBY.CZ a.s.,
Čimická 780/61, Praha 8, 18100

+420800900490
info@eurodrazby.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby není možné se fyzicky účastnit. Probíhá pouze elektronicky na webovém serveru www.eurodrazby.cz

Tato nemovitost se prodává formou anglické dražby.

 • Jistina činí 15,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 60,000,-
 • Postupuje se směrem nahoru (cena nemovitosti se zvyšuje).
 • Výše minimálního příhozu je stanovena na 10,000,-
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Dražba bude trvat minimálně 20 min
 • Příhoz v posledních 2 min. oddálí konec dražby o 2 min.

Informace o nemovitosti

Jedná se o podíl 1/5 na stavbě rodinné rekreace s 1.NP v obci Kramolna, okres Náchod. Jedná se o samostatně stojící zděný objekt rod. rekr (dále jen “chaty“) s 1.NP. Stavba rekreačního objektu je pravděpodobně se založena na základové desce a se zděnými cihlovými či tvárnicovými svislými konstrukcemi. Chata je možná částečně podsklepená či má malý sklípek. Střecha sedlová, lomená, krytina pravděpodobně eternit okna dřevěná jednoduchá 1 sklo, klempířské prvky-pozink, bleskosvod není instalován. Odhadovaná obytná dispozice chaty je 2+kk, WC do jímky(či suché). Skutečné dispozice chaty a stav interiéru nebylo možné ověřit. Celkový stavebně technický stav chaty je pravděpodobně dobrý. Stavebně technické parametry objektu byly zjištěny pouze dle možností dílčím náhledem z okolních veřejně přístupných pozemků. Chata v době šetření pravděpodobně nebyla již delší dobu nikým využívána. Oceňované pozemky i bezprostřední okolí chaty byly v zanedbaném stavu již delší dobu bez běžné údržby. Vytápění je pravděpodobně lokální, kamny na TP. Objekt chaty pravděpodobně prošel stavební rekonstrukcí asi i vč. dílčí přístavby a rozšíření objektu, ale tento stav zřejmě není v souladu se stavem evidovaným v KN. Rekreační objekt je nebo lze připojit na dostupné inženýrské sítě-elektrickou energii a vodovodní řad. Ostatní inženýrské sítě nejsou dostupné. Odkanalizování objektu je pravděpodobně do vlastní jímky či pouze suché WC. Součástí ocenění jsou pozemky: Pozemek p.č. St. 1802, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m2, pozemek je zastavěný stavbou rod. rekr. Je možné, že skutečný stavební stav objektu není v souladu s evidovaným stavem KN. Pozemek p.č. 1528/6, zahrada o výměře 909 m2. Tento pozemek obklopuje pozemek s chatou a je využíván jako zahrada, na pozemku je dřevěný zahradní sklad a větší skleník. Pozemek je zatravněný s porostem ovocných stromů. Pozemek již není průběžně udržován a v částečně zanedbaném stavu. Celý oceňovaný areál je oplocený drátěným plotem. Přístup k oceňovaným nemovitostem je z přilehlé silnice a dále přes obecní pozemek s upravený travnatým povrchem.

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 263/2022-RK
 • Stav prodeje: Začíná za 15 hod
 • Typ prodeje: Anglická, elektronická
 • Zahájení prodeje: 29. 09. 2022 10:30
 • Dražba potrvá: 20 min
 • Minimální kupní cena: 60,000,- Kč
 • Dražební jistota: 15,000,- Kč

Platba dražební jistoty

 • Číslo účtu: 43 - 3332660287
 • Kód banky: 0100
 • Částka 15,000,- Kč
 • Variabilní symbol:
 • Specifický symbol: 9904
 • Poznámka: 29.09.2022
QR kód

Prohlídky

1. prohlídka: 22. 08. 2022 12:00

2. prohlídka: 29. 08. 2022 12:00

Informace k prohlídce: V případně možnosti prohlídek se realizují po individuální domluvě s paní Marianou Dalibovou, tel. 732 281 343, e-mail: dalibova@miestate.cz.

Prohlídky se uskuteční na adrese čp. 29, Kramolna. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!

Průvodce: Aktuální informace k druhé prohlídce Vám podá makléř pan {0}, který prohlídku organizuje.

Kontakt: {0} v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod.