RK_Podíl 8/10 na pozemcích o výměře 961 m2 v obci Krnsko, okres Mladá Boleslav

čp. 26, Krnsko | okr. Mladá Boleslav

Upuštěná
dražba
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Jedná se o podíl 8/10 na pozemcích o výměře 961 m2 v obci Krnsko, okres Mladá Boleslav.

Datum dražby: 29. 09. 2022 | 10:00

Licitace č.j. 262/2022-RK

Odhadní cena: 1,500,000,- Kč

Minimální kupní cena: 1,500,000,- Kč

Elektronická dražba č. 262/2022-RK

Pro aktivní účast na dražbě musíte splňovat body níže, nebo můžete dražbu sledovat jako divák.

 

Smlouva
Zápis do dražby
Sledovat, zobrazit historii nebo účastnit se dražby můžete pouze po přihlášení. Nemáte-li účet, zaregistrujte se. Nemáte-li účet, zaregistrujte se.

Prodávající

EURODRAŽBY.CZ a.s.

EURODRAŽBY.CZ a.s.,
Čimická 780/61, Praha 8, 18100

+420800900490
info@eurodrazby.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby není možné se fyzicky účastnit. Probíhá pouze elektronicky na webovém serveru www.eurodrazby.cz

Tato nemovitost se prodává formou anglické dražby.

 • Jistina činí 90,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 1,500,000,-
 • Postupuje se směrem nahoru (cena nemovitosti se zvyšuje).
 • Výše minimálního příhozu je stanovena na 50,000,-
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Dražba bude trvat minimálně 20 min
 • Příhoz v posledních 2 min. oddálí konec dražby o 2 min.

Informace o nemovitosti

Jedná se o podíl 8/10 na pozemcích o výměře 961 m2 v obci Krnsko, okres Mladá Boleslav. Jedná se o zbytky stavby samostatně stojícího rodinného domu (dále jen “domu“) a pozemků. Vzhledem k aktuálnímu skutečnému stavu domu jenž je ve stavu “zbořeniště“ bude i popis stavby velmi obecného charakteru. V současné době jsou na pozemku pouze zbytky obvodových zdí původní hrázděné stavby rodinného domu do výše 1.NP. Od úrovně stropních trámových konstrukcí 1.NP a vyšších konstrukčních prvků domu vše chybí či je propadlé, vyjma komínu, který zatím stojí. Odhadovaná stavba domu byla pravděpodobně v původní podobě domu s 1.NP a půdním prostorem s obytnou dispozicí 2+kk v 1.NP. Dům byl nepodsklepený. Zbytky obvodových zdí a svislé konstrukce domu jsou hrázděné konstrukce. Popisy ostatních konstrukčních prvků jsou bezpředmětné, protože zcela chybí či jejich části jsou provizorně umístěny na oceňovaných pozemcích či jsou propadlé ve zbytcích domu. Aktuální stav zbytků domu není pravděpodobně ve stavu možné rekonstrukce s využitím částí obvodového zdiva 1.NP. Původní vytápění bylo pravděpodobně lokální kamny či krbem na TP. Dům byl pravděpodobně připojen pouze na rozvod elektřiny. Ostatní inženýrské sítě vyjma plynu jsou dostupné v komunikaci vedoucí na hranici jednoho z oceňovaných pozemků.. Součástí ocenění je zachovaná vedlejší stavba hrázděného skladu navazující na původní stavbu domu. Dále je na jednom z pozemků dřevěná stavba skladu či kůlny. která je přístupná přímo z veřejné komunikace. Pozemek p.č. St. 22, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 435 m2, větší část tohoto pozemku je zastavěna rodinným domem a skladem, zbývající nezastavěná plocha pozemku je s travnatým povrchem a porostem stromů. Pozemek je neudržovaný v zanedbaném stavu. Pozemek p.č. 19/1, ostatní plocha o výměře 256 m2, na tomto pozemku je stavba dřevěné kůlny zbývající nezastavěná část pozemku má travnatý povrch a výskytem směsi různých stromu jak co druhu tak stáří. Pozemek není udržován a je ve velmi zanedbaném stavu. Pozemek p.č. 19/2, zahrada o výměře 270 m2, tento pozemek je svažitý s porostem stromů je v neudržovaném a zanedbaném stavu. Pozn. Oceňované pozemky zejména p.č. 19/1 a 19/2 jsou z části velmi svažité a jejich podloží je tvořeno z kamenného masivu. Celý oceňovaný areál okolo domu a oceňovaných pozemků je oplocený.

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 262/2022-RK
 • Stav prodeje: Upuštěná dražba
 • Typ prodeje: Anglická, elektronická
 • Zahájení prodeje: 29. 09. 2022 10:00
 • Dražba potrvá: 20 min
 • Minimální kupní cena: 1,500,000,- Kč
 • Dražební jistota: 90,000,- Kč

Platba dražební jistoty

 • Číslo účtu: 43 - 3332660287
 • Kód banky: 0100
 • Částka 90,000,- Kč
 • Variabilní symbol:
 • Specifický symbol: 9903
 • Poznámka: 29.09.2022
QR kód

Prohlídky

1. prohlídka: 22. 08. 2022 12:00

2. prohlídka: 29. 08. 2022 12:00

Informace k prohlídce: V případně možnosti prohlídek se realizují po individuální domluvě s paní Marianou Dalibovou, tel. 732 281 343, e-mail: dalibova@miestate.cz.

Prohlídky se uskuteční na adrese čp. 26, Krnsko. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!

Průvodce: Aktuální informace k druhé prohlídce Vám podá makléř pan {0}, který prohlídku organizuje.

Kontakt: {0} v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod.