RK_Podíl 4/7 rodinného domu v obci Liběšice, okres Litoměřice

čp. 5, Liběšice | okr. Litoměřice

Dražba před
1
dnem
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Jedná se o podíl 4/7 na rodinném domě s 1.NP a podkrovím v obci Liběšice, okres Litoměřice.

Datum dražby: 27. 09. 2022 | 11:00

Licitace č.j. 257/2022-RK

Odhadní cena: 470,000,- Kč

Nejvyšší nabídka: 0,- Kč

Elektronická dražba č. 257/2022-RK

Pro aktivní účast na dražbě musíte splňovat body níže, nebo můžete dražbu sledovat jako divák.

 

Smlouva
Zápis do dražby
Sledovat, zobrazit historii nebo účastnit se dražby můžete pouze po přihlášení. Nemáte-li účet, zaregistrujte se. Nemáte-li účet, zaregistrujte se.

Prodávající

EURODRAŽBY.CZ a.s.

EURODRAŽBY.CZ a.s.,
Čimická 780/61, Praha 8, 18100

+420800900490
info@eurodrazby.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby není možné se fyzicky účastnit. Probíhá pouze elektronicky na webovém serveru www.eurodrazby.cz

Tato nemovitost se prodává formou anglické dražby.

 • Jistina činí 65,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 470,000,-
 • Postupuje se směrem nahoru (cena nemovitosti se zvyšuje).
 • Výše minimálního příhozu je stanovena na 50,000,-
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Dražba bude trvat minimálně 20 min
 • Příhoz v posledních 2 min. oddálí konec dražby o 2 min.

Informace o nemovitosti

Jedná se o podíl 4/7 na rodinném domě s 1.NP a podkrovím v obci Liběšice, okres Litoměřice. Jedná se o nepodsklepený, samostatně stojící rodinný dům se 2.NP a půdním prostorem. Rodinný dům(dále jen dům) je kombinací roubené a zděné stavby. Obytná dispozice rodinného domu je 1.NP: 2+1, koupelna a WC, 2. NP: 3 pokoje. Skutečný stav nebyl ověřen. Dům je využíván spoluvlastníky a jejich rodinnými příslušníky k trvalému bydlení. Oceňované pozemky jsou využívány jako dvůr a zahrada. Obvodové zdi a svislé konstrukce domu jsou kombinované z původní starší jihozápadní část je roubená a zbývající část s přístavbou verandy je zděná smíšeným zdivem, střecha sedlová, krytina eternitové šablony, okna dřevěná špaletová, klempířské prvky pozink.-část chybí, dva komíny – jeden v dobrém stavu, bleskosvod není instalován. Celkový stavebně technický stav domu je spíše zhoršený, prováděná údržba je spíše nepravidelná pouze v neodkladném rozsahu. Stavební rekonstrukce již velmi dlouhou dobu žádné neprováděny. Vytápění je pravděpodobně kotlem na TP s možností v části lokálně v kamnech na TP. Skutečný stav nebyl ověřen. Odhadované stáří domu je původní roubené části cca 150 let a asi 100 let přistavované zděné části.. Dům je připojen nebo lze připojit na tyto inženýrské sítě, rozvod elektrické energie, voda vlastní ze studny na vlastním pozemku, odkanalizování do vlastní jímky a plyn je připojený nebo lze připojit. Součástí ocenění jsou i vedlejší dřevěné stavby 2 zahradních skladů využívané jako sklady. Součástí ocenění jsou pozemky: Pozemek p.č. St. 13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 550m2, část tohoto pozemku je zastavěna rodinným domem a ost. vedlejším objektem skladu, nezastavěná část pozemku je využívána převážně jako dvůr. Pozemek p.č. 53, zahrada o výměře 2022m2, na tomto pozemku je druhý dřevěný zahradní sklad a zbývající převážná část pozemku je využívána jako zahrada, pozemek je dobře udržovaném stavu. Pozemek p.č. 55/1, zahrada o výměře 72m2, na tomto pozemku přístřešek pro chov drůbeže. Pozemek p.č. 55/2, zahrada o výměře 86m2, tento pozemek je využíván jako předzahrádka či dvůr. Všechny oceňované pozemky jsou se zapsaným zp. ochrany-chráněná krajinná oblast - II.- IV.zóna, a dále pozemky p.č. 53, 55/1, 55/2 – zemědělský půdní fond. Oceňovaný areál okolo domu a pozemků je pouze z části oplocený.

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 257/2022-RK
 • Stav prodeje: Dražba před 1 dnem
 • Typ prodeje: Anglická, elektronická
 • Zahájení prodeje: 27. 09. 2022 11:00
 • Dražba potrvá: 20 min
 • Minimální kupní cena: 470,000,- Kč
 • Dražební jistota: 65,000,- Kč

Platba dražební jistoty

 • Číslo účtu: 43 - 3332660287
 • Kód banky: 0100
 • Částka 65,000,- Kč
 • Variabilní symbol:
 • Specifický symbol: 9898
 • Poznámka: 27.09.2022
QR kód

Prohlídky

1. prohlídka: 22. 08. 2022 12:00

2. prohlídka: 29. 08. 2022 12:00

Informace k prohlídce: V případně možnosti prohlídek se realizují po individuální domluvě s paní Marianou Dalibovou, tel. 732 281 343, e-mail: dalibova@miestate.cz.

Prohlídky se uskuteční na adrese čp. 5, Liběšice. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!

Podrobnější informace o konání prohlídky doplníme nejpozději 3 dny před konáním prohlídky.