Podíl 65/96 rodinného domu v obci Chodský Újezdec, okres Tachov

čp. 56, Chodský Újezd | okr. Tachov

Dražba před
56
dny
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Jedná se o podíl 65/96 na rodinném domě s 1.NP a půdním prostorem v obci Chodský Újezdec, okres Tachov.

Datum dražby: 03. 08. 2022 | 10:00

Licitace č.j. 179/2022-RK

Odhadní cena: 2,500,000,- Kč

Nejvyšší nabídka: 0,- Kč

Elektronická dražba č. 179/2022-RK

Pro aktivní účast na dražbě musíte splňovat body níže, nebo můžete dražbu sledovat jako divák.

 

Smlouva
Zápis do dražby
Sledovat, zobrazit historii nebo účastnit se dražby můžete pouze po přihlášení. Nemáte-li účet, zaregistrujte se. Nemáte-li účet, zaregistrujte se.

Prodávající

EURODRAŽBY.CZ a.s.

EURODRAŽBY.CZ a.s.,
Čimická 780/61, Praha 8, 18100

+420800900490
info@eurodrazby.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby není možné se fyzicky účastnit. Probíhá pouze elektronicky na webovém serveru www.eurodrazby.cz

Tato nemovitost se prodává formou anglické dražby.

 • Jistina činí 130,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 1,750,000,-
 • Postupuje se směrem nahoru (cena nemovitosti se zvyšuje).
 • Výše minimálního příhozu je stanovena na 50,000,-
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Dražba bude trvat minimálně 20 min
 • Příhoz v posledních 2 min. oddálí konec dražby o 2 min.

Informace o nemovitosti

Jedná se o podíl 65/96 na rodinném domě s 1.NP a půdním prostorem v obci Chodský Újezdec, okres Tachov.Oceňované nemovitosti se nacházejí na samotě cca 700m severozápadně od obydlené části Nahého Újezdce. Jedná se o objekt rodinného domu (dále jen “dům“) asi bývalé zemědělské usedlosti “Josefův Dvůr“. Aktuální stav domu spíše vystihuje stav zbořeniště bývalého rodinného domu. Původní dům byl samostatně stojící rodinný dům, pravděpodobně nepodsklepený s 1. NP a půdním prostorem. Předpokládaná obytná dispozice domu byla pravděpodobně 3+kk, na obytnou část domu navazovala hospodářská část pravděpodobně využívána jako stáj pro zvířata a část jako sklad. Zbořeniště domu je ve stavu fatálního poškození vč. včetně patrného poškození části domu požárem. Zbytky stavby původního domu nejsou ve využitelném stavebně technickém stavu bez totální rekonstrukce či spíše zvážení likvidace zbořeniště a stavby nového domu. Zůstaly zbytky svislých konstrukcí, které jsou zděné smíšené, krovy, střecha i krytina jsou z převážné části poškozeny v rozsahu bez možnosti opravy dílčím způsobem. Stav interiéru je zcela zdemolovaný a z větší části zasypán stavební sutí či jinými odpadky. Na jaké inženýrské sítě byl či by bylo možné objekt v budoucnu připojit nebylo ověřeno. Je pravděpodobné, že většina sítí by vzhledem k lokalitě musela být řešena lokálně v rámci vlastní studny, domovní ČOV. Z místního šetření vizuálně patrné nejbližší vedení el. sítě cca 200m od nemovitostí, ale bližší parametry sítě neověřovány. Součástí ocenění je zbořeniště stodoly nacházející se v severní okrajová části na pozemku p.č. St. 65. Stavebně technický stav tohoto objektu neumožnuje žádné užitné využití. Součástí ocenění jsou tyto pozemky: Pozemek č.p.St 65, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3509 m2. Na části tohoto pozemku jsou zbytky staveb. Dále pozemek p.č. 1524, zahrada o výměře 3406 m2. Pozemek je zatravněný s porostem různých stromů. Celkový stav pozemku je zanedbaný a dlouhodobě neudržovaný. Poslední je pozemek p.č. 1527, trvalý travní porost o výměře 9551 m2. Pozemek je zatravněný vč. výskytu náletových dřevin. Pozemek není dlouhodobě udržovaný. Celý oceňovaný areál je volně přístupný bez oplození. V případně možnosti prohlídek se realizují po individuální domluvě.

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 179/2022-RK
 • Stav prodeje: Dražba před 56 dny
 • Typ prodeje: Anglická, elektronická
 • Zahájení prodeje: 03. 08. 2022 10:00
 • Dražba potrvá: 20 min
 • Minimální kupní cena: 1,750,000,- Kč
 • Dražební jistota: 130,000,- Kč

Platba dražební jistoty

 • Číslo účtu: 43 - 3332660287
 • Kód banky: 0100
 • Částka 130,000,- Kč
 • Variabilní symbol:
 • Specifický symbol: 9819
 • Poznámka: 03.08.2022
QR kód

Prohlídky

1. prohlídka: 06. 06. 2022 12:00

2. prohlídka: 13. 06. 2022 12:00

Informace k prohlídce: V případně možnosti prohlídek se realizují po individuální domluvě s paní Lucií Spilkovou, tel. 732 284 700, e-mail: luciespilkova@miestate.cz.

Prohlídky se uskuteční na adrese čp. 56, Chodský Újezd. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!

Podrobnější informace o konání prohlídky doplníme nejpozději 3 dny před konáním prohlídky.