Bývalý hotelový areál v obci Kladno, část obce Rozdělov, okres Kladno

Lapák 881, Kladno | okr. Kladno

Upuštěná
dražba
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Jedná se o bývalý hotelový areál „La Park“ v obci Kladno, část obce Rozdělov, okres Kladno.

Datum dražby: 22. 03. 2022 | 10:00

Licitace č.j. 190/2018-A (61ins3901/2018)

Odhadní cena: 7,000,000,- Kč

Vydraženo za: 0,- Kč

Elektronická dražba č. 190/2018-A

Pro aktivní účast na dražbě musíte splňovat body níže, nebo můžete dražbu sledovat jako divák.

 

Smlouva
Zápis do dražby
Sledovat, zobrazit historii nebo účastnit se dražby můžete pouze po přihlášení. Nemáte-li účet, zaregistrujte se. Nemáte-li účet, zaregistrujte se.

Prodávající

EURODRAŽBY.CZ a.s.

EURODRAŽBY.CZ a.s.,
Čimická 780/61, Praha 8, 18100

+420800900490
info@eurodrazby.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby není možné se fyzicky účastnit. Probíhá pouze elektronicky na webovém serveru www.eurodrazby.cz

Tato nemovitost se prodává formou snižování a licitace (AS).

 • Jistina činí 150,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 7,000,000,-
 • Postupuje se směrem dolů (cena nemovitosti se snižuje)
 • Cena se snižuje o částku 700,000,- každých 2 min.
 • Minimální kupní cena je stanovena na 3,500,000,-
 • Účastník, který první učiní nabídku, zastaví snižování ceny nemovitosti
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Výše minimálního příhozu je stanovena na 50,000,-
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Dražba bude trvat minimálně 20 min
 • Příhoz v posledních 2 min. oddálí konec dražby o 2 min.

Informace o nemovitosti

Jedná se o bývalý hotelový areál hotelu La Park, který je situovaný v zeleni na okraji lesoparku, na konci slepé ulice Lapák, přístupné ze silnice Kladno Velká Dobrá, v městské části Rozdělov, se kterou není stavebně srostlý. Vzdálenost od souvislé zástavby je cca 1,5km, vzdálenost od zastávky autobusu je cca 550m, vzdálenost od dálnice D6 je cca 2,8km. Jedná se o uzavřený hotelový areál, tvořený pozemkem, jehož součástí je budova bývalého hotelu La Park, dále pozemkem, na jehož části je postavený kurt, pozemkem ovocného sadu, na jehož části se nachází vjezd, živičná parkovací plocha a trvalé porosty a pozemkem, na kterém je živičná zpevněná plocha tvořící příjezd k provozní části objektu. Nemovitost je oplocená, dle územního plánu napojená na veřejný rozvod elektřiny a vody. Na pozemku p.č. 254/2 se dle dokumentace nachází studna a rezervoár, kanalizace dle dokumentace přístavby hotelu ústí do jímky. Hlavní vjezd do areálu je dvoukřídlovými vraty na malé nádvoří u severní štítové stěny, kde je též hlavní vstup, zásobovací vjezd do areálu je v severozápadním rohu, vjezd na parkovací plochu pro hosty je v severovýchodním rohu areálu. Dispozice objektu: 1.PP - technické zázemí, sociální zařízení, sklady, vinárna; 1.NP - recepce, schodiště, sociální zařízení, sklady, jídelna, bar, salonek, 10 pokojů dvoulůžkových (předsíň, pokoj, koupelna), terasa; 2.NP - sklady, sociální zařízení, 12 pokojů dvoulůžkových, 5 pokojů jednolůžkových, terasa; Podkroví v provozním křídle. Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové se sociálním zařízením. V roce 1996 byla zkolaudovaná přístavba salonku, provedená z jižní strany k budově hotelu, navazuje na stávající restauraci. Provozní křídlo objektu, situované kolmo k příjezdové komunikace má dvě nadzemní podlaží a podkroví, ubytovací křídlo má jedno nadzemní podlaží a podkroví s mansardovou střechou podél jižní fasády. Stavba je z větší části podsklepená. Venkovní úpravy tvoří přípojky inženýrských sítí, jímka, zpevněné plochy nádvoří, parkovací a provozní plochy, terasy, oplocený tenisový kurt, anglické dvorky, oplocení s vjezdovými vraty a vstupními vrátky, dále dle podkladové dokumentace studna s rezervoárem.

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 190/2018-A (61ins3901/2018)
 • Stav prodeje: Upuštěná dražba
 • Typ prodeje: Snížení a licitace, elektronická aukce
 • Zahájení prodeje: 22. 03. 2022 10:00
 • Dražba potrvá: 20 min
 • Minimální kupní cena: 3,500,000,- Kč
 • Dražební jistota: 150,000,- Kč

Platba dražební jistoty

 • Číslo účtu: 43 - 3332660287
 • Kód banky: 0100
 • Částka 150,000,- Kč
 • Variabilní symbol:
 • Specifický symbol: 8715
 • Poznámka: 22.03.2022
QR kód

Prohlídky

1. prohlídka: 22. 02. 2022 14:30

2. prohlídka: 07. 03. 2022 10:30

Informace k prohlídce: Bývalý hotelový areál „La Park“ v obci Kladno, část obce Rozdělov, okres Kladno. Při místním šetření bylo zjištěno, že technický stav se liší od stavu ve znaleckém posudku. Doporučujeme účast na prohlídce.

Prohlídky se uskuteční na adrese Lapák 881, Kladno. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!

Podrobnější informace o konání prohlídky doplníme nejpozději 3 dny před konáním prohlídky.