Pro obchodníky s nemovitostmi je tu nová příležitost!

CO SE STALO?

Díky regulaci ČNB v souvislosti s poskytováním úvěrů zajištěných nemovitostmi je pro většinu dlužníků velmi složité, často spíše nemožné, konsolidovat své dluhy.

Dříve byla praxe taková, že lidé v dluzích použili svou nemovitost k tomu, aby získali úvěr, díky kterému uhradili všechny své závazky a zkonsolidovali tak nereálné splátky do jedné nízké, kterou byli schopni splácet.

Aktuálně je situace ale taková, že jim většinou nikdo nepůjčí…

 

Jednou z možných variant tak je standardní prodej nemovitosti. Velký počet dlužníků má ale dluhy podstatně nižší, než je cena jejich nemovitostí a tak prodej nechtějí.

 

 

JAK TO VYŘEŠIT:

Existuje jedna možnost. Na trhu se používá termín zpětný leasing, ale není to úplně přesné a výstižné. O co tedy jde?

 

  • Je potřeba najít investora, který nemovitost koupí (standardní kupní smlouvou)
  • Z kupní ceny se vypořádají dluhy váznoucí na nemovitosti a zbytek peněz dostane původní vlastník
  • S původním vlastníkem investor uzavře nájemní smlouvu na dobu určitou
  • Investor je připraven nemovitost v domluvené lhůtě prodat za stanovenou cenu

 

 

KDE JE ZISK?

  1. Investor kupuje nemovitosti za podstatně nižší cenu, než je jejich tržní hodnota.
  2. Po stanovenou dobu dostává nájem v obvyklé výši.
  3. Následně nemovitosti prodá za cenu dopředu stanovenou - o cca 15 % vyšší. Ta je však stále reálná ve vztahu k tržní ceně nemovitosti.
  4. Nebo k prodeji nedojde do domluveného termínu a pak mu nemovitosti zůstávají a může s nimi naložit dle svého uvážení.

 

 

CO NABÍZÍME:

Máme portfolio osob, které vlastní nemovitosti, mají dluhy nižší než nemovitost a chtějí nemovitosti zachránit. Hledáme pro ně formou licitace investory a nejvyšší nabídku za nemovitost.

 

MÁTE ZÁJEM? CHCETE VĚDĚT PODROBNOSTI?

 

KONTAKTUJET NÁS!