Srovnávací studie dražebníků

Na jaře roku 2016 provedla společnost Ipsos studii zadanou serverem EPRAVO.cz a vyhodnotila na základě dat z Informačního systému o dražbách a ostatních nabídkách České pošty spoustu zajímavých a užitečných ukazatelů. Průzkum porovnával šest největších dražebních společností v Čechách i na Moravě. EURODRAŽBY.CZ a.s. bodovaly v této nezávislé studii hned v několika směrech, klíčové byly především cena, rychlost, typy dražených nemovitostí nebo regionální zaměření. Nejvíce uspěly v kategorii prodeje nad odhadní cenu. "Vydražit nejvíce objektů za 120 a více procent odhadní ceny se povedlo společnosti EURODRAŽBY.cz, která zároveň vydraží ve více než třetině případů objekt nad odhadem."

Celkově v průzkumu společnost EURODRAŽBY.CZ a.s. potvrdila svoji silnou pozici na trhu a dominantní postavení zejména v oblasti nedobrovolných dražeb.

Celá studie je k dispozici na stránkách www.epravo.cz