RK_Podíl 4/5 na stavbě v obci Kozojedy, okres Jičín

, Kozojedy | okr. Jičín

Dražba před
1
dnem
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Jedná se o podíl 4/5 na zděné stavbě s 1.NP v obci Kozojedy, okres Jičín.

Datum dražby: 27. 09. 2022 | 14:00

Licitace č.j. 261/2022-RK

Odhadní cena: 85,000,- Kč

Nejvyšší nabídka: 0,- Kč

Elektronická dražba č. 261/2022-RK

Pro aktivní účast na dražbě musíte splňovat body níže, nebo můžete dražbu sledovat jako divák.

 

Smlouva
Zápis do dražby
Sledovat, zobrazit historii nebo účastnit se dražby můžete pouze po přihlášení. Nemáte-li účet, zaregistrujte se. Nemáte-li účet, zaregistrujte se.

Prodávající

EURODRAŽBY.CZ a.s.

EURODRAŽBY.CZ a.s.,
Čimická 780/61, Praha 8, 18100

+420800900490
info@eurodrazby.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby není možné se fyzicky účastnit. Probíhá pouze elektronicky na webovém serveru www.eurodrazby.cz

Tato nemovitost se prodává formou anglické dražby.

 • Jistina činí 25,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 85,000,-
 • Postupuje se směrem nahoru (cena nemovitosti se zvyšuje).
 • Výše minimálního příhozu je stanovena na 10,000,-
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Dražba bude trvat minimálně 20 min
 • Příhoz v posledních 2 min. oddálí konec dražby o 2 min.

Informace o nemovitosti

Jedná se o podíl 4/5 na zděné stavbě s 1.NP v obci Kozojedy, okres Jičín.Jedná se o nepodsklepený zděný objekt jiné stavby s 1.NP. Stavba stojí na pozemku p.č. St. 135, LV 10002 vlastník ČR. Stavba je pravděpodobně stavebně rozdělena na celkem 5 oddělených skladů či dílen se samostatným vstupem dveřmi. Původní využití této jiné st. mohlo být jako celek skladu či dílny. Aktuálně je objekt pravděpodobně využíván vlastníky sousedního bytového domu jako samostatné sklady či dílny. Obvodové zdi a svislé konstrukce stavby jsou zděné cihlové, střecha pultová s nízkým sklonem, krytina více použitých druhů – vlnitá lepenka, tašková, vlnitý eternit, profilový plech., klempířské prvky z části chybí. Na části střechy krytina chybí či je silně poškozena. Bleskosvod není instalován. Současný stavebně technický stav je velmi špatný. Údržba probíhá v dostatečném rozsahu je cca pouze cca na 20 % stavby, což odpovídá pouze jednomu krajnímu skladu(či dílně), která je po rekonstrukci v dobrém stavu. Pravděpodobně na několika místech střech dochází i k zatékání děšťové vody a tím další degradaci stavebně technického stavu objektu. Objekt není pravděpodobně připojený na žádné inženýrské sítě. V dosahu je pravděpodobně pouze elektřina. Skutečný stav nebyl ověřen. Oceňovaná jiná st. stojí na pozemku jiného vlastníka, p.č. St. 135, LV 10002. Přístup k oceňované nemovitosti je přes pozemky jiných vlastníků a není právně zajištěn.

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 261/2022-RK
 • Stav prodeje: Dražba před 1 dnem
 • Typ prodeje: Anglická, elektronická
 • Zahájení prodeje: 27. 09. 2022 14:00
 • Dražba potrvá: 20 min
 • Minimální kupní cena: 85,000,- Kč
 • Dražební jistota: 25,000,- Kč

Platba dražební jistoty

 • Číslo účtu: 43 - 3332660287
 • Kód banky: 0100
 • Částka 25,000,- Kč
 • Variabilní symbol:
 • Specifický symbol: 9902
 • Poznámka: 27.09.2022
QR kód

Prohlídky

1. prohlídka: 22. 08. 2022 12:00

2. prohlídka: 29. 08. 2022 12:00

Informace k prohlídce: V případně možnosti prohlídek se realizují po individuální domluvě s paní Marianou Dalibovou, tel. 732 281 343, e-mail: dalibova@miestate.cz.

Prohlídky se uskuteční na adrese , Kozojedy. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!

Podrobnější informace o konání prohlídky doplníme nejpozději 3 dny před konáním prohlídky.