EXE_Rodinný dům v obci Veltrusy, okres Mělník.

Dubová 968, Veltrusy | okr. Mělník

Pozastavená
dražba
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Předmětem dražby je rodinný dům s příslušenstvím, který se nachází v obci Veltrusy, okres Mělník.

Datum dražby: 23. 02. 2022 | 10:00

Licitace č.j. 021/2021-EXE (144 EX 133/21-68)

Odhadní cena: 4,272,000,- Kč

Vydraženo za: -

Elektronická dražba č. 021/2021-EXE

Jedná se o dražbu exekutora, podrobné informace jsou uvedeny v dražební vyhlášce, v sekci Dokumenty ke stažení.

ProdávajícíJUDr. Miloslav Zwiefelhofer,
Ringhofferova 115/1, Praha - Zličín, 15521


podatelna@eupha3.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby je možné se účastnit podle podmínek v dražební vyhlášce. Dražba je realizována příslušným exekutorem, nikoliv naší společností.

Tato nemovitost se prodává formou anglické dražby.

 • Jistina činí 250,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 2,848,000,-
 • Postupuje se směrem nahoru (cena nemovitosti se zvyšuje).
 • Minimálního příhoz určuje licitátor a během dražby může minimální příhoz libovolně měnit.
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Délku dražby určuje licitátor

Informace o nemovitosti

Předmětem dražby je rodinný dům s příslušenstvím, který se nachází v obci Veltrusy, okres Mělník. Rodinný dům je samostatně stojící, přízemní s volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná. Rodinný dům stojí na pozemku parc. č. 148/108 a není zapsaný v katastru nemovitostí. Pozemek není oplocený. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 148/65 ve vlastnickém právu Domy Kladno a.s. Rodinný dům je dokončený a bylo mu přiděleno číslo popisné 968 v ulici Dubová. Dotazem na příslušném obecním úřadu však bylo zjištěno, povinný si doklad o přidělení čísla popisného převzal již dne 1. 3. 2021, ovšem rodinný dům do katastru nemovitostí zapsat nenechal. Z tohoto důvodu pak příslušný katastrální úřad pod řízením ZDŘ 96/2021 adresoval výzvu k doložení stavby č.p. 968 Veltrusy povinnému. Katastrální úřad však soudního exekutora zároveň uvědomil o tom, že takovýto typ řízení je vždy zdlouhavý a úspěch není vždy zaručen. Katastrální úřad však současně podal exekutorovi poučení, jak postupovat ohledně zápisu rodinného domu do katastru v případě, pokud dojde k vydražení v rámci dražby provedené soudním exekutorem. V takovém případě je nutné, aby nový vlastník (vydražitel) předložil vyplněné "Ohlášení změny údajů o pozemku, týkající se stavby" (viz cuzk.cz, složka formuláře) a doložil jej originálem geometrického plánu (GP) na vyznačení budovy, případně kopii GP ověřenou geodetem, který jej vyhotovil. Pokud by byl problém se získáním tohoto plánu, je další možností nechat si stavbu znovu zaměřit, GP pak následně předložit stavebnímu úřadu, aby mohl provést změnu ve své evidenci staveb, neboť zaměřená parcela bude mít jiné parcelní číslo, než v původním GP. Následně spolu s Ohlášením dodat na katastrální úřad. Jako přílohu je vhodné přiložit též usnesení soudního exekutora o příklepu (zřejmě společně s potvrzením o zaplacení nejvyššího podání), ze kterého bude vyplývat informace o "stavbě dosud nezapsané v katastru nemovitostí," ale přiložení této písemnosti není bezpodmínečně nutné.

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 021/2021-EXE (144 EX 133/21-68)
 • Stav prodeje: Pozastavená dražba
 • Typ prodeje: Anglická, fyzická, exekutorská dražba
 • Zahájení prodeje: 23. 02. 2022 10:00
 • Dražba potrvá: 60 min
 • Nejnižší podání: 2,848,000,- Kč
 • Dražební jistota: 250,000,- Kč