Rodinný dům v obci Cvikov, okres Česká Lípa

Komenského 105, Cvikov | okr. Česká Lípa

Upuštěná
dražba
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Jedná se o řadový koncový objekt s 1.PP a 2.NP v obci Cvikov, okres Česká Lípa.

Datum dražby: 30. 04. 2020 | 10:00

Licitace č.j. 108/2019-N (1019250-8-01)

Odhadní cena: 2,500,000,- Kč

Vydraženo za: 0,- Kč

Elektronická dražba č. 108/2019-N

Pro aktivní účast na dražbě musíte splňovat body níže, nebo můžete dražbu sledovat jako divák.

 

Smlouva
Zápis do dražby
Sledovat, zobrazit historii nebo účastnit se dražby můžete pouze po přihlášení. Nemáte-li účet, zaregistrujte se. Nemáte-li účet, zaregistrujte se.

Prodávající

EURODRAŽBY.CZ a.s.

EURODRAŽBY.CZ a.s.,
Čimická 780/61, Praha 8, 18100

+420800900490
info@eurodrazby.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby není možné se fyzicky účastnit. Probíhá pouze elektronicky na webovém serveru www.eurodrazby.cz

Tato nemovitost se prodává formou anglické dražby.

 • Jistina činí 150,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 1,250,000,-
 • Postupuje se směrem nahoru (cena nemovitosti se zvyšuje).
 • Výše minimálního příhozu je stanovena na 50,000,-
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Dražba bude trvat minimálně 30 min
 • Příhoz v posledních 5 min. oddálí konec dražby o 5 min.
 • V případě, že v průběhu dražby bude zaznamenána nedostupnost dražebního portálu na dobu delší než jedna minuta, je dražebník povinen prodloužit licitaci o jednu hodinu.

Informace o nemovitosti

Jedná se o zděný řadový koncový objekt s 1.PP a 2.NP a půdním prostorem. v 1. NP jsou nebytové prostory, ve 2. NP bytové jednotky. Střešní krytina je plechová Alukryt, stavba je vystavěna na pravděpodobně kamenných základech s betonovými prvky bez zjištěné izolace proti zemní vlhkosti, obvodové zdivo je smíšené (kámen, cihla), stropy jsou rovné, nad 1.PP je event. klenba, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda do hlavní ulice je opatřena novější finální úpravou, vnitřní obklady jsou předpokládány na WC a v koupelnách. Dveře jsou zřejmě dřevěné, hladké, do ocelových zárubní evnt. dřevěných obložek, okna jsou dřevěná, podlahy jsou pravděpodobně prkenné, krytina je PVC nebo dlažba event. plovoucí laminátová, v 1.PP je kámen nebo betonová mazanina. Vytápění je pravděpodobně ústřední na TP, event. lokálními topidly (na TP, ele., odkanalizování je od hygienických zařízeních do vlastního septiku a do veřejné kanalizace, rozvod TUV a SV je v jednotlivých podlaží. Objekt má připojení na vodovodní řad, HUP, přípoj na kanalizační síť, rozvod ele. energie. Venkovní úpravy jsou v běžném rozsahu – oplocení, část zpevněné plochy za objektem, přípojky inž. sítí, venkovní schody, zděná přístavba. Nemovitost je po částečné rekonstrukci fasády.

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 108/2019-N (1019250-8-01)
 • Stav prodeje: Upuštěná dražba
 • Typ prodeje: Anglická, elektronická, nedobrovolná dražba
 • Zahájení prodeje: 30. 04. 2020 10:00
 • Dražba potrvá: 30 min
 • Nejnižší podání: 1,250,000,- Kč
 • Dražební jistota: 150,000,- Kč

Platba dražební jistoty

 • Číslo účtu: 43 - 3332660287
 • Kód banky: 0100
 • Částka 150,000,- Kč
 • Variabilní symbol:
 • Specifický symbol: 9002
 • Poznámka: 30.04.2020
QR kód

Prohlídky

1. prohlídka: 07. 04. 2020 11:00

2. prohlídka: 21. 04. 2020 11:00

Informace k prohlídce: Zajímavá nabídka. Objekt s kombinovaným využitím pro bydlení a pro komerční účely je využíváno přízemí.

Prohlídky se uskuteční na adrese Komenského 105, Cvikov. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!

Průvodce: Aktuální informace k druhé prohlídce Vám podá makléř pan -, který prohlídku organizuje.

Kontakt: {0} v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod.