Podporujeme

Eurodrazby a.s. podporuje tyto projekty

Dům tří přání, o.s.

- je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině. Jedná se o zařízení s nepřetržitým provozem pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Poskytuje komplexní profesionální služby rodinám v krizi.

S touto organizací dlouhodobě spolupracujeme a doufáme, že budeme nápomocni i v dalších letech.