Chcete prodat nemovitost? Prodejte ji v dražbě.

V případě, že uvažujete o prodeji své nemovitosti, můžete zvolit několik způsobů jak nemovitost zpeněžit. Nejobvyklejším je přímý prodej zprostředkovaný realitní kanceláří. Další možností je využít služeb dražebníka, protože někdy může být výhodnější alternativou k prodeji nemovitostí dobrovolná dražba nebo dražbou dle Nového občanského zákoníku.

 

DOBROVOLNÁ dražba má oproti realitnímu prodeji několik výhod:

 

-         RYCHLOST  PRODEJE

Vlastník dostane peníze za prodané nemovitosti maximálně do dvou měsíců od prvního kontaktu s dražebníkem v předem stanoveném termínu. Nemusí tedy čekat, kdy a zda vůbec se nemovitosti prodají, jako u realitního prodeje. To je zvláště důležité v případě, že potřebuje peníze co nejdříve. Není problém prodat i nemovitosti zatížené zástavním právy a podobně.

-         DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ CENY

U některého typu nemovitostí, při vhodně nastavené vyvolávací ceně a dostatečné publicitě lze dosáhnout v dražbě zpravidla vyšší ceny, než by bylo možno přímým prodejem. V dražebním boji se účastníci dražby často nechají strhnout k částkám, které by jinak nebyli ochotni zaplatit!

-         TRANSPARENTNOST A OBJEKTIVITA DOSAŽENÉ CENY

Transparentnost a objektivní stanovení ceny je důležité zejména v případech, kdy by někdo mohl prodej zpochybňovat. A to nejen v rámci činnosti likvidátorů nebo správců konkursní podstaty, ale například i v rámci vypořádání dědictví a prodeje nemovitostí, které byly nabyty zajišťovacím převodem, atd.

-         BEZPEČNOST PRODEJE

Téměř nemůže, na rozdíl od přímého prodeje, nastat situace, že by vlastník nemovitosti neměl nemovitost ani peníze nebo že by nový vlastník odmítal doplatit sjednanou cenu s poukazem na vady nemovitosti. Pokud vlastník nezamlčel právní či faktické vady, je pro vydražitele obtížné cokoliv změnit.

-         DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI

Nově je nazývána daň z nabytí nemovitosti a hradí ji ze zákona kupující. Nemusíte tak nechat vyhotovit posudek, vyplnit daňové přiznání ani platit daň.

-         RYCHLOST ZMĚNY VLASTNÍKA V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Pokud se jedná o dobrovolnou veřejnou dražbu dle zákona 26/2000 Sb., zákona o veřejných dražbách, vlastnictví vzniká přechodem k okamžiku příklepu. Katastrální úřad změny, které nastaly k okamžiku příklepu, upraví vkladem (který si musí podat vydražitel).
U dražeb dle NOZu (Nového občanského zákoníku) vlastnictví vzniká převodem. Na základě kupní smlouvy, kupující vkladem převádí vlastnická práva.

 

Uvědomujeme si, že každá nemovitost je jiná a u každé je tak vhodné strategii prodeje zvolit individuálně. Preferujeme osobní přístup jak k Vám, tak k Vašim nemovitostem. V případě zájmu o spolupráci s námi Vám rádi vše osobně vysvětlíme a navrhneme nejvhodnější postup prodeje.

 

Stačí jen zavolat na naší bezplatnou linku:

 

800 900 490

 

O ostatní se už postaráme.