Podíly na pozemcích k.ú. Bojkovice a Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště

, Bojkovice | okr. Uherské Hradiště

Realitní
prodej
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Jedná se o prodej spoluvlastnických podílů pozemků v 836.023 m2 v k.ú. Bojkovice a Krhov u Bojkovic, v obci Bojkovice a Pitín, okres Uherské Hradiště.

Prodej č.j. 168/2020-A (54ins21433/2019)

Cena: 160,860,- Kč

Prodej č. 168/2020-A

Jedná se o dobrovolný prodej nemovitosti za uvedenou cenu. Neprobíhá žádná licitace.

Prodávající

EURODRAŽBY.CZ a.s.

EURODRAŽBY.CZ a.s.,
Čimická 780/61, Praha 8, 18100

+420800900490
info@eurodrazby.czVšechny dražby prodávajícího

Nejedná se o dražbu. Tato nemovitost je prodávána přímým realitním prodejem. Za uvedenou kupní cenu je možné nemovitost získat.

Informace o nemovitosti

Jedná se o prodej spoluvlastnických podílů pozemků v 836.023 m2. Podíl 2/202 na pozemcích o výměře 29.333 m2 - stavební pozemky a vodní toky, podíl 2/202 na pozemcích o výměře 746.274 m2 - lesní pozemky s lesními trvalými porosty, podíl 2/202 na pozemcích o celkové výměře 40.676 m2 z větší části užívané k zemědělským účelům jako trvalý travní porost a orná půda, podíl 2/202 na pozemcích o výměře 475 m2 - ostatní plocha, podíl 1/3 na pozemcích o výměře 19.740 m2 využívané k zemědělským účelům jako trvalý travní porost a lesní pozemky.

Detailní informace

  • Číslo prodeje: 168/2020-A (54ins21433/2019)
  • Stav prodeje: Realitní prodej
  • Typ prodeje: Realitní prodej
  • Zahájení prodeje:
  • Dražba potrvá: -
  • Nejnižší podání: 160,860,- Kč
  • Dražební jistota: 0,- Kč

Dokumenty ke stažení