EXE_Rozestavěný rodinný dům s pozemkem (1.048 m2) v obci Libá, okres Cheb

, Libá | okr. Cheb

Upuštěná
dražba
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Předmětem dražby je pozemek o rozloze 1.048 m2 s rozestavěným rodinným domem a příslušenstvím, který se nachází v obci Libá, okres Cheb.

Datum dražby: 07. 08. 2019 | 10:00

Licitace č.j. 044/2019-EXE (144 EX 5636/17-153)

Odhadní cena: 2,385,000,- Kč

Vydraženo za: -

Elektronická dražba č. 044/2019-EXE

Jedná se o dražbu exekutora, podrobné informace jsou uvedeny v dražební vyhlášce, v sekci Dokumenty ke stažení.

ProdávajícíJUDr. Miloslav Zwiefelhofer,
Ringhofferova 115/1, Praha - Zličín, 15521


podatelna@eupha3.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby je možné se účastnit podle podmínek v dražební vyhlášce. Dražba je realizována příslušným exekutorem, nikoliv naší společností.

Tato nemovitost se prodává formou anglické dražby.

 • Jistina činí 250,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 1,590,000,-
 • Postupuje se směrem nahoru (cena nemovitosti se zvyšuje).
 • Minimálního příhoz určuje licitátor a během dražby může minimální příhoz libovolně měnit.
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Délku dražby určuje licitátor

Informace o nemovitosti

Předmětem dražby je pozemek o rozloze 1.048 m2 s rozestavěným rodinným domem a příslušenstvím, který se nachází v obci Libá, okres Cheb. Rodinný dům je samostatně stojící, přízemní, rozestavěný s obytným podkrovím. Dům není podsklepený. Na pozemku parc. č. 562/24 stojí rozestavěná stavba rodinného domu. Pozemek je rovinatý, travnatý a udržovaný. Pozemek je částečně oplocený drátěným plotem. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2774 ve vlastnickém právu obce Libá. K předmětnému pozemku byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby k výstavbě rodinného domu, a to Městským úřadem ve Františkových Lázních, odborem stavební a životního prostředí, sp. zn. SU/01698/10/PH, č.j. 01799/10/SU. Stavební úřad považuje rozestavěnou stavbu za povolenou. V takovém případě přecházejí práva stavby na nového vlastníka a ten může stavbu dokončit bez souhlasu stavebního úřadu. Pro stavbu nebyla dosud podána žádost o přidělení čísla popisného, na stavbu není vydán zákaz s užíváním stavby. Po dokončení stavby stavební úřad provede kontrolní prohlídku, při které stavebník předloží požadované doklady (revize, geometrický plán apod.). Bude-li vše v pořádku, stavební úřad požádá obec Libá o přidělení čísla popisného, která ho na základě jeho žádosti přidělí. Stavební úřad při této prohlídce zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s projektovou dokumentací, zda splňuje požární a hygienické předpisy apod."

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 044/2019-EXE (144 EX 5636/17-153)
 • Stav prodeje: Upuštěná dražba
 • Typ prodeje: Anglická, fyzická, exekutorská dražba
 • Zahájení prodeje: 07. 08. 2019 10:00
 • Dražba potrvá: 60 min
 • Nejnižší podání: 1,590,000,- Kč
 • Dražební jistota: 250,000,- Kč