EXE_Podíl 1/12 podíl pozemků obci Háj u Duchcova a Osek u Duchcova okres Teplice

, Háj u Duchcova | okr. Teplice

Začíná za
8
dní
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Předmětem dražby je podíl pozemku s příslušenstvím, který se nachází v obci Háj u Duchcova, okres Teplice. Dále podíl pozemku s příslušenstvím, který se nachází v obci Osek u Duchcova, okres Teplice.

Datum dražby: 13. 12. 2023 | 10:00

Licitace č.j. 015/2023-EXE (144 EX 647/22-126)

Odhadní cena: 58,030,- Kč

Minimální kupní cena: 38,700,- Kč

Elektronická dražba č. 015/2023-EXE

Jedná se o dražbu exekutora, podrobné informace jsou uvedeny v dražební vyhlášce, v sekci Dokumenty ke stažení.

ProdávajícíJUDr. Miloslav Zwiefelhofer,
Ringhofferova 115/1, Praha - Zličín, 15521


podatelna@eupha3.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby je možné se účastnit podle podmínek v dražební vyhlášce. Dražba je realizována příslušným exekutorem, nikoliv naší společností.

Tato nemovitost se prodává formou anglické dražby.

 • Jistina činí 10,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 38,700,-
 • Postupuje se směrem nahoru (cena nemovitosti se zvyšuje).
 • Minimálního příhoz určuje licitátor a během dražby může minimální příhoz libovolně měnit.
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Délku dražby určuje licitátor

Informace o nemovitosti

Předmětem dražby je podíl 1/12 pozemku s příslušenstvím, který se nachází v obci Háj u Duchcova, okres Teplice. Jedná se o soubor sousedících lesních pozemků nepravidelných tvarů. Soubor pozemků je na jižní straně ohraničený korytem Loučenského potoka a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemcích se nachází smíšený lesní porost. Pozemky jsou svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1069/18, který je ve vlastnictví cizích vlastníků. Dále je předmětem dražby podíl 1/12 pozemku s příslušenstvím, který se nachází v obci Osek u Duchcova, okres Teplice. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků tvaru úzkého pruhu. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Pozemky parc. č. 895/2 a parc. č. 543/50 jsou travnaté. Na travnatém pozemku parc. č. 543/48 se nachází několik listnatých porostů a nezpevněná cesta. Travnatý pozemek parc. č. 924/2 je částečně ohraničený dřevěným oplocením. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy a zděná chatka se sedlovou střechou s komínem. Chatka není zapsaná v katastru nemovitostí. V době oceňování byly rovinné pozemky částečně využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 895/1, který je ve vlastnictví České republiky. Pozn. soudního exekutora: na pozemku p. č. 924/2 k. ú. Osek u Duchcova se nachází stavba (zděná chatka se sedlovou střechou s komínem), která je stavbou nepovolenou. Předmětnou stavbu nebude možné dle vyjádření Městského úřadu Osek, Odboru výstavby a místního hospodářství dodatečně povolit, neboť není v souladu s územně plánovací dokumentací (platným územním plánem Města Osek).

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 015/2023-EXE (144 EX 647/22-126)
 • Stav prodeje: Začíná za 8 dní
 • Typ prodeje: Anglická, fyzická, exekutorská dražba
 • Zahájení prodeje: 13. 12. 2023 10:00
 • Dražba potrvá: 60 min
 • Minimální kupní cena: 38,700,- Kč
 • Dražební jistota: 10,000,- Kč

Dokumenty ke stažení

Prohlídky

Informace k prohlídce:

Prohlídky se uskuteční na adrese , Háj u Duchcova.