RK_Podíl 4/5 rodinného domu v obci Peruc, okres Louny

Komenského 123, Peruc | okr. Louny

Dražba před
9
dny
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Jedná se o podíl 4/5 na rodinném domě s 2.NP a půdním prostorem v obci Peruc, okres Louny.

Datum dražby: 10. 08. 2022 | 11:30

Licitace č.j. 197/2022-RK

Odhadní cena: 960,000,- Kč

Nejvyšší nabídka: 0,- Kč

Elektronická dražba č. 197/2022-RK

Pro aktivní účast na dražbě musíte splňovat body níže, nebo můžete dražbu sledovat jako divák.

 

Smlouva
Zápis do dražby
Sledovat, zobrazit historii nebo účastnit se dražby můžete pouze po přihlášení. Nemáte-li účet, zaregistrujte se. Nemáte-li účet, zaregistrujte se.

Prodávající

EURODRAŽBY.CZ a.s.

EURODRAŽBY.CZ a.s.,
Čimická 780/61, Praha 8, 18100

+420800900490
info@eurodrazby.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby není možné se fyzicky účastnit. Probíhá pouze elektronicky na webovém serveru www.eurodrazby.cz

Tato nemovitost se prodává formou anglické dražby.

 • Jistina činí 70,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 672,000,-
 • Postupuje se směrem nahoru (cena nemovitosti se zvyšuje).
 • Výše minimálního příhozu je stanovena na 50,000,-
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Dražba bude trvat minimálně 20 min
 • Příhoz v posledních 2 min. oddálí konec dražby o 2 min.

Informace o nemovitosti

Jedná se o podíl 4/5 na rodinném domě s 2.NP a půdním prostorem v obci Peruc, okres Louny. Jedná se o objekt bydlení (dále jen “dům“) pravděpodobně částečně podsklepený se 2.NP a půdním prostorem. Předpokládaná obytná dispozice domu je jedna BJ 2+1 v každém NP. Skutečné obytné dispozice a stav interiéru domu nebylo možné ověřit. Dům je pravděpodobně využíván spoluvlastníkem k trvalému bydlení. Stavebně konstrukční provedení domu: obvodové zdi a svislé konstrukce zděné smíšené, střecha sedlová s 1 středovým vikýřem po obou stranách střechy, krytina tašková, okna dřevěná špaletová zdvojená. Ostatní stavební části domu klempířské prvky pozink-částečně chybí, celkem 2 komíny z toho jeden ve velmi špatném stavu, jejich funkčnost nebylo možné ověřit, bleskosvod instalován-funkčnost a revize neověřeno. Stavebně technický stav domu je zhoršený, dům již není delší dobu průběžně udržován, údržba prováděna spíše nahodile pouze v nutném rozsahu, patrné poškození omítky a chybějící části omítky z obou stran domu, jeden z komínů je ve velmi špatném až nebezpečném stavu, na několika místech poškozena či chybí tašková krytina. Stav interiéru domu nebylo možné ověřit. Vytápění jednotlivých bytů je pravděpodobně lokální kamny na TP. Dům je pravděpodobně připojen nebo lze připojit na rozvod elektrické energie, vodovodní řad, veřejnou kanalizaci, plyn není. Na jaké sítě je dům skutečně připojený jej lze připojit nebylo ověřeno. Na pozemku je pravděpodobně již nefunkční studna, jejíž stav nebyl ověřen. Součástí ocenění je pozemek p.č. St. 181, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m2, na kterém stojí rodinný dům a na části jsou i vedlejší zděné objekty skladu, a menší stavby pro chov drůbeže. Tato vedlejší objekty jsou zděné smíšené konstrukce s pultovou střechou umístěné na oploceném dvoře za domem.Zbývající nezastavěná část pozemku je využívána jako dvůr s převážně nezpevněným povrchem asi se 2 vzrostlými stromy. Dvůr není udržován a je na něm směs různého nepořádku. Celý areál je chráněný proti vstupu oplocením a vstup do dvora je možný přes plechová vrata. V případně možnosti prohlídek se realizují po individuální domluvě.

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 197/2022-RK
 • Stav prodeje: Dražba před 9 dny
 • Typ prodeje: Anglická, elektronická
 • Zahájení prodeje: 10. 08. 2022 11:30
 • Dražba potrvá: 20 min
 • Nejnižší podání: 672,000,- Kč
 • Dražební jistota: 70,000,- Kč

Platba dražební jistoty

 • Číslo účtu: 43 - 3332660287
 • Kód banky: 0100
 • Částka 70,000,- Kč
 • Variabilní symbol:
 • Specifický symbol: 9837
 • Poznámka: 10.08.2022
QR kód

Prohlídky

1. prohlídka: 17. 06. 2022 12:00

2. prohlídka: 24. 06. 2022 12:00

Informace k prohlídce: V případně možnosti prohlídek se realizují po individuální domluvě s paní Marianou Dalibovou, tel. 732 281 343, e-mail: dalibova@miestate.cz.

Prohlídky se uskuteční na adrese Komenského 123, Peruc. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!

Podrobnější informace o konání prohlídky doplníme nejpozději 3 dny před konáním prohlídky.