EXE_Podíl 1/8 pozemků (119.501 m2) v obci Horšovský Týn, okr. Domažlice

, Horšovský Týn | okr. Domažlice

Upuštěná
dražba
Obrázek dražby
Obrázek dražby

Předmětem dražby je podíl 1/8 pozemků o celkové výměře 119 501 m2 s příslušenstvím, které se nacházejí v k. ú. Oplotec, obec Horšovský Týn, okres Domažlice.

Datum dražby: 14. 03. 2018 | 10:00

Licitace č.j. 002/2018-EXE (144 EX 486/16-121)

Odhadní cena: 138,460,- Kč

Vydraženo za: -

Elektronická dražba č. 002/2018-EXE

Jedná se o dražbu exekutora, podrobné informace jsou uvedeny v dražební vyhlášce, v sekci Dokumenty ke stažení.

ProdávajícíJUDr. Miloslav Zwiefelhofer,
Ringhofferova 115/1, Praha - Zličín, 15521


podatelna@eupha3.czVšechny dražby prodávajícího

Této dražby je možné se účastnit podle podmínek v dražební vyhlášce. Dražba je realizována příslušným exekutorem, nikoliv naší společností.

Tato nemovitost se prodává formou anglické dražby.

 • Jistina činí 20,000,-
 • Dražit se začíná na vyvolávací ceně, která činí 92,300,-
 • Postupuje se směrem nahoru (cena nemovitosti se zvyšuje).
 • Minimálního příhoz určuje licitátor a během dražby může minimální příhoz libovolně měnit.
 • Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí
 • Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si nemovitost za tuto cenu koupí
 • Délku dražby určuje licitátor

Informace o nemovitosti

Předmětem dražby je podíl 1/8 pozemků o celkové výměře 119 501 m2 s příslušenstvím, které se nacházejí v k. ú. Oplotec, obec Horšovský Týn, okres Domažlice. Pozemky parc. č. 231/3, parc. č. 231/5, parc. č. 240, parc. č. 241, parc. č. 242, parc. č. 249, parc. č. 250, parc. č. 255 parc. č. 256, parc. č. 257, parc. č. 258, parc. č. 261, parc. č. 262, parc. č. 397/40 a parc. č. 397/45 jsou souborem zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. Přes pozemky parc. č. 397/45 a parc. č. 240 vede nadzemní vedení VN. Pozemky parc. č. 148, parc. č. 166, parc. č. 167 a parc. č. 168 jsou souborem sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. Pozemky parc. č. 1193/2, parc. č. 1193/3, parc. č. 1193/4 a parc. č. 1352/9 jsou souborem sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. Na pozemku parc. č. 1352/9 se nachází zpevněná komunikace. Pozemky parc. č. 825, parc. č. 826, parc. č. 827, parc. č. 828 a parc. č. 829 jsou souborem sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. Na pozemku parc. č. 828 se nacházejí porosty. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha, trvalý travní porost a orná půda. Pozemky jsou udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 378, které jsou ve vlastnictví města Horšovský Týn.

Detailní informace o dražbě

 • Číslo prodeje: 002/2018-EXE (144 EX 486/16-121)
 • Stav prodeje: Upuštěná dražba
 • Typ prodeje: Anglická, fyzická, exekutorská dražba
 • Zahájení prodeje: 14. 03. 2018 10:00
 • Dražba potrvá: 60 min
 • Minimální kupní cena: 92,300,- Kč
 • Dražební jistota: 20,000,- Kč

Prohlídky

Informace k prohlídce:

Prohlídky se uskuteční na adrese , Horšovský Týn.